Monitor Białoruś 1/12/2022

Bartosz Tesławski

W systemach autorytarnych, w których demokratyczne procesy zmiany władzy i cały radosny destrukcyjono-twórczy proces kształtowania polityki nie istnieje, zniknięcie jednostki, szczególnie jednostki wyjątkowej, a taką Uładzimir Makiej był z pewnością, ma dalekosiężne skutki. Można pokusić się o stwierdzenie, że o ile w demokratycznych państwach nagła śmierć dowolnego ministra nie powinna zatrząść strukturami samego ministerstwa, o kraju nie wspominając, to w Białorusi odejście Makieja wyznacza koniec pewnej epoki.