Monitor Białoruś 1/4/2023

Bartosz Tesławski

31 marca Alaksandr Łukaszenka wystąpił z orędziem do narodu oraz Zgromadzenia
Narodowego i tym samym nadał rytm całemu białoruskiemu Monitorowi. W dość
długim przeglądzie najważniejszych elementów z wystąpienia białoruskiego
przywódcy znaleźć można odpowiedzi na większość pytań dotyczących Białorusi w
ostatnich miesiącach. Oczywiście należy się liczyć z tym, że są to odpowiedzi
oficjalne. Zapraszam zatem do lektury sprawozdania z ponad trzygodzinnego
wystąpienia Alaksandra Łukaszenki, z którego można dowiedzieć się, kto zagraża
białoruskiej suwerenności (USA), jak bardzo potężna jest Federacja Rosyjska
(bardzo) oraz jak radzi sobie białoruska gospodarka (dobrze, pomimo sankcji).
Na marginesie swojego wystąpienia Łukaszenka przedstawił też propozycję
wymiany Alaksandra Poczobuta na Pawła Łatuszkę i cały Narodowy Zarząd
Antykryzysowy. Na tę propozycję zareagował sam Łatuszka, składając swoją własną
ofertę.
W Polsce zatrzymanych zostało 6 rosyjskich szpiegów, z których 3 miało być
obywatelami białoruskimi. Bardzo dużo światła na tę sprawę rzuciły… białoruskie
media, które podały dokładne personalia zatrzymanych i śmiały się z polskiego
“polowania na czarownice”.