Monitor Niemcy 1/1/2023

Tytus Jaskułowski 

W niniejszym Monitorze poddamy analizie wydarzenia przełomu roku 2022/23 zwłąszcza kwestie  gospodarcze i bezpieczeństwa, w tym ochrony kontrwywiadowczej państwa i obronności, zwłaszcza, że  sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec koncentrowały się na zatrzymaniu w połowie grudnia 2022 r. pracownika niemieckiego wywiadu przekazującego tajne informacje służbom rosyjskim.  Przyjrzymy się bliżej niemieckiemu eksportowi uzbrojenia, jakości oferowanego sprzętu oraz deklaracjom wsparcia militarnego Niemiec dla Ukrainy, szczególnie informacjom o przekazaniu Ukrainie pojazdów opancerzonych „Marder”.