Monitor Niemcy 1/11/2022

Tytus Jaskułowski

W Monitorze zostały poddane analizie węzłowe dane o postawach społecznych w Niemczech pod koniec 2022 roku. Wyniki badań są co najmniej zastanawiające, gdyż wskazują na wzrost tendencji do zachowań skrajnych. W monitorze znajdują się rekomendacje dla polskich instytucji dyplomacji publicznej jak planować zadania z różnych sfer, np. edukacji.