Monitor Niemcy 1/12/2022

Tytus Jaskułowski

W Monitorze został poddany analizie artykuł programowy Kanclerza RFN – Olafa Scholza jaki ukazał się 5 grudnia 2022 roku na łamach opiniotwórczego czasopisma „Foreign Affairs”. Przyjrzeliśmy się niemieckiej ocenie ich własnego zaangażowania się w konflikt na Ukrainie, wysłanego wsparcia militarnego i niemieckiemu postrzeganiu się jako głównego gwaranta bezpieczeństwa w regionie, a także roli Francji w tym układzie sił.