Monitor Niemcy 2/1/2023

Tytus Jaskułowski

Przyjęcie przez kanclerza Olafa Scholza w piątek, 16 stycznia br. prośby o rezygnację Ch. Lambrecht nie kończy problemów, które od lat związane były z funkcjonowaniem resortu obrony RFN. Rosyjska agresja na Ukrainę i nagła zmiana oczekiwań dotyczących sił zbrojnych, tj. szybkiego przekształcenia ich z modelu typowo ekspedycyjnego do kształtu umożliwiającego uczestnictwo Bundeswehry w skutecznej obronie sojuszniczej w potencjalnym konflikcie z Rosją w Europie, jedynie unaoczniła skalę dotychczasowych zaniedbań.

Dnia 13 stycznia 2023 roku . pełnomocnik rządu federalnego do spraw integracji oraz zwalczania rasizmu w RFN, Alabali-Radovan, zaprezentowała raport dotyczący skali tego ostatniego w Niemczech.