Monitor Niemcy 2/11/2022

Tytus Jaskułowski

W Monitorze przeanalizowaliśmy wzrost zachowań radykalnych w trakcie politycznych protestów w Niemczech w drugiej połowie 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem demonstracji organizowanych przez ekologów oraz ruch „Pegida”. Omówiliśmy zarówno kontekst historyczny ostatnich trzech dekad jak i obecną sytuację społeczno-gospodarczą Niemiec, a szczególnie Niemiec Wschodnich.