Monitor Niemcy 2/12/2022

Tytus Jaskułowski

W Monitorze przedmiotem analizy będzie ocena i perspektywy funkcjonowania koalicji rządzącej w Niemczech po roku sprawowania władzy. Niniejsze zagadnienie zostanie szczegółowo omówione w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę i zmian polityki ekonomicznej, klimatycznej, pojawiających się trudności gospodarczych, a także wewnętrznej polityki partyjnej.