Monitor Niemcy 2/2/2023

Tytus Jaskułowski

Kanclerz Republiki Federalnej od początku bieżącego roku w wystąpieniach publicznych usiłuje zaprezentować RFN jako państwo pozostające w awangardzie pomocy i politycznego wsparcia dla Ukrainy. Nadal jednak wątki jego kluczowych przemówień, takich jak te zaprezentowane w trakcie światowego forum ekonomicznego w Davos, każą przypuszczać, iż poza elementami protokolarnymi Niemcy nie zmienią zasad prowadzenia polityki zagranicznej, do zachowania rezerwowej opcji powrotu do uporządkowanych relacji z Rosją włącznie.