Monitor migracyjny 3 1a/2023

Jan Wójcik

W niniejszym Monitorze przeanalizujemy nowe przepisy, wprowadzone przez antyimigracyjną koalicję rządzącą we Włoszech, dotyczące karania organizacji pozarządowych zajmujących się ratowaniem nielegalnych imigrantów na Morzu Śródziemnym i przywożeniem ich do Włoch. Zaprezentujemy także statystyki FRONTEXu dotyczące nielegalnych przekroczeń granicy. Przyjrzymy się także procesowi zaostrzania przepisów migracyjnych, zmianom jakie zaproponowała Polska dotyczącym kontroli nielegalnych emigrantów, procedur deportacyjnych jakie implementuje Wielka Brytania i Austria. Przytoczyliśmy również sytuacje ukraińskich imigrantów w Polsce i stopniu ich zatrudnienia.