Monitor migracyjny 6 2b/2023

Jan Wójcik

W niniejszym raporcie omawiamy przyjęte na szczycie Rady Europejskiej regulacje zaostrzające politykę migracyjną UE, obejmujące m.in. wzmocnienie kontroli granic zewnętrznych oraz polityki deportacyjnej I readmisyjnej imigrantów nieposiadających prawa pobytu na terytorium UE. Poruszamy również kwestię zacieśnienia przez Łotwę i Litwę współpracy w przeciwdziałaniu nielegalnej, sterowanej z Białorusi migracji, a także zamknięcia przez władze RP przejścia granicznego z tym państwem. Przedmiotem analizy będą także działania Niemiec na rzecz znalezienia rozwiązań umożliwiających zmodyfikowanie polityki azylowej, a także Szwecji, która dąży do zniechęcenia migrantów do osiedlania się na jej terytorium.

źródło fotografii: www.flickr.com/photos/eu_echo/52679657817 (photographer: Lisa Hastert)