Monitor migracyjny 8 3b/2023

Jan Wójcik

Podczas gdy Komisja Europejska przedstawia nowe plany mające uczynić unijne granice bardziej bezpiecznymi, w Europie trwa debata na temat tego jak zwiększać skuteczność realizacji decyzji powrotowych. O tym dyskutuje się w Niemczech, w Grupie Wyszehradzkiej, a także na poziomie unijnym.

Włochy, to po Hiszpanii, kolejne państwo dostrzegające zagrożenie bezpieczeństwa na południowej flance NATO jakie generuje aktywność rosyjskich najemników, intencjonalnie lub nie wywołująca ruchy migracyjne.

Okazuje się też, że problem drenażu mózgów nie dotyczy tylko krajów trzecich, z których państwa europejskie chcą zapraszać wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, to także problem ruchów wewnątrz kontynentu europejskiego.