Monitor migracyjny nr 1 12a/2022

Jan Wójcik

W Monitorze przeanalizujemy próbę zainicjowania ułatwień w procesie uzyskiwania niemieckiego obywatelstwa, które miałyby obejmować – są to m.in. skrócenie okresu, po którym można ubiegać się o obywatelstwo czy wprowadzenie w określonych przypadkach „ius soli” dla dzieci urodzonych na terenie Niemiec. Przedstawimy dane FRONTEXu i Straży Granicznej dotyczące liczby nielegalnych przekroczeń granicy oraz omówimy rozpoczęcie przez Polskę budowy tymczasowej zapory na granicy z Rosją. W Monitorze poruszymy także kilka kwestii obejmujących zagrożenia migracyjne dla UE, m.in.: wsparcia UE dla krajów śródziemnomorskich – Włochy Cypr, Grecja i Malta żądają przejęcia części obciążeń emigracją przez pozostałe kraje wspólnoty, ograniczenia migracji na szlaku zachodniobałkańskim oraz brytyjskich problemów z migracją.