Monitor migracyjny nr 2 12b/2022

Jan Wójcik

W niniejszym Monitorze omówimy wpływ nielegalnej emigracji na ewentualne plany poszerzenie Strefy Schengen o Chorwację, Rumunię i Bułgarię. Przedstawimy także zagrożenia jakie wynikają z polityki odsyłania emigrantów na podstawie rozporządzenia Dublin III. Przyjrzymy się informacjom na temat powstania nowej trasy migracyjnej przez Kaliningrad. W dalszej części Monitora przeanalizujemy prace Parlamentu Europejskiego nad zreformowaniem ram prawnych dotyczących azylu i migracji, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej z 2020 roku znaną jako ‘Pakt na rzecz Migracji i Azylu’. W tym kontekście omówimy: wyniki raportu BCG dotyczące konieczności implementowania legalnej imigracji wykształconych pracowników, 5 żądań, jakie Austria postawiła UE w kwestiach migracyjnych, szwedzkich projektów zaostrzenia polityki migracyjnej i azylowej oraz duńskich żądań utworzenia wspólnego ośrodka recepcyjnego UE.