Monitor migracyjny nr 7 3a/2023

Jan Wójcik

Niemcy szukają nowych możliwości przyciągnięcia wykwalifikowanych pracowników zamiast imigrantów, którzy trafiają do nich nielegalnie. Państwa, które stały się celem ich wysiłków obawiają się tymczasem, że Niemcy wyciągną z rynku najlepsze kadry.

Unia jest rozdarta między koniecznością uzupełniania rezerw demograficznych a ochroną bezpieczeństwa. Wśród państw unijnych zarysowuje się przewaga tych, które chcą zwiększenia ochrony granic. Niektóre państwa na własną rękę szukają rozwiązań w zakresie deportacji podpisując umowy z partnerami. Europa z kolei będzie miała kolejny mur graniczny, tym razem na granicy między Finlandią a Rosją, który powstanie w obawie przed rosyjskim szantażem migracyjnym, którego Helsinki obawiają się w związku z dołączeniem do NATO.

Jak trudno jest okiełznać nielegalną migrację przekonuje się Wielka Brytania, która ograniczyła przedostawanie się imigrantów promami. Coraz częstszym więc sposobem dostania się przez Kanał La Manche staje się łódka.

W styczniu Frontex odnotował znaczny spadek wykryć nielegalnych przekroczeń granicy w stosunku do poprzedniego miesiąca, a jednocześnie jest to też niewielki spadek licząc rok do roku.