Monitor migracyjny 9 4a/2023

Jan Wójcik

W IV kw 2022 wzrosła liczba nakazów opuszczenia wydanych przez państwa unijne, ale niestety ciągle zbyt mało skutecznie są one realizowane. Politycy próbują ograniczać migracje, ponieważ w Europie narastają postawy antyimigracyjne. Niemcy słynne z polityki „Wilkommen” teraz uważają, że osiągnęli jej limity, a opozycja rozpoczyna batalię przeciwko rządzącej koalicji w sprawie migracji. Tematem wyborczym migracja jest także w Grecji, gdzie spór o rozbudowę bariery granicznej wybuchł między rządzącą parią a opozycyjną Syrizą.

Tymczasem Polska i Czechy czerpią pozytywne doświadczenia z imigracji ukraińskiej. Czy można mówić już o Polsce, że staje się krajem docelowym migracji? Na pewno tej legalnej. Natomiast wzrasta liczba nielegalnych przekroczeń z Białorusi, a otwarcie nowych lotów z Iranu wywołuje obawy Litwy.

Włochy wskazują na ryzyko destabilizacji Tunezji, co może grozić narastaniem migracji na szlaku do Włoch, który w pierwszych dwóch miesiącach odnotował ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Próby ograniczania imigracji napotykają przeszkody. ONZ krytykuje Wielką Brytanię za ustawę przygotowaną w celu zniechęcenia imigrantów do podejmowania nielegalnej drogi przez Kanał la Manche, a organizacje pozarządowe wyciągają dokument podpisany przez państwa UE w celu zwiększenia deportacji z Zachodnich Bałkanów.