Monitor Białoruś 2/4/2023

Bartosz Tesławski

Białoruska Rada Bezpieczeństwa opublikowała obszerną “Koncepcję bezpieczeństwa Republiki Białoruś”. Dokument ten na dużym poziomie ogólności prezentuje wnioski z analizy obecnego położenia Republiki, wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń przed którymi stoi. Chociaż wiele zagrożeń wskazywanych w dokumencie przewiaja się regularnie przez narrację białoruskich oficjeli, to jednak pojawiają się w nim nowe, nie tak chętnie powtarzane białoruskie słabości i wyzwania. Zdecydowanie warto go przeanalizować i przybliżyć.

Andżelika Borys została zwolniona z aresztu domowego, a w najbliższym czasie może nawet przyjechać do Polski. W kwietniu doszło zatem do jakiegoś “dealu” wypracowanego przez strony polską i białoruską. Sprawdzamy zatem czy należy spodziewać się w najbliższym czasie poprawy stosunków z naszym wschodnim sąsiadem.

Białoruska gospodarka zaskakuje i to na plus. Międzynarodowy Fundusz Walutowy skorygował swoją prognozę wzrostu dla białoruskiego PKB w tym roku i zakłada, że gospodarka będzie się rozwijała szybciej. Z kolei białoruscy analitycy wskazują na główne warunki, które muszą zostać spełnione, aby ten wzrost dalej utrzymywać.