Monitor migracyjny 11 5a/2023

Jan Wójcik

Parlament litewski przyjął ustawę, która pozwala zalegalizować tzw. pushbacki pomimo protestów organizacji pozarządowych. Większość posłów zdecydowanie poparła plany rządu. Także Parlament Europejski zdecydowanie opowiada się po stronie zwiększenia ochrony granic i finansowania infrastruktury monitorującej granice.

Działania państw europejskich na rzecz uszczelnienia granic i szybszego rozpatrywania wniosków azylowych trafiają w okres, gdy presja imigracyjna rośnie. Tunezja nie radzi sobie z napływem nielegalnych imigrantów z Afryki Subsaharyjskiej, a konflikt w Sudanie grozi kolejnymi wyzwaniami dotyczącymi imigracji.

Z drugiej strony na kontynencie trwa debata jak pogodzić politykę bezpieczeństwa związaną z ograniczaniem masowej nielegalnej imigracji z problemami rynku pracy, który potrzebuje nowych pracowników wraz ze starzeniem się społeczeństw. Czy wezwania papieża Franciszka, by otworzyć drzwi do Europy są pomocą w rozwiązaniu problemów, czy kwestia migracji legalnej i nielegalnej rozdzielana w sposób widoczny przez rządy jest kwestią bardziej złożoną?