Monitor Niemcy 1/5/2023

Tytus Jaskułowski

Określana roboczo „konferencja premierów” to spotkanie kanclerza federalnego z premierami wszystkich krajów związkowych RFN. Formalnie nie jest organem konstytucyjnym. Faktycznie, co pokazał okres zwalczania pandemii, zapadały tam istotne decyzje polityczne dotyczące funkcjonowania państwa. W stosunku do coraz poważniejszego problemu uchodźców landy oraz federacja reprezentują odmienne punkty widzenia. Rząd kanclerza Scholza nie chciał gwarantować dodatkowej pomocy finansowej w tym zakresie. Landy z kolei oczekiwały, obok dodatkowych środków, strategicznej koncepcji procedowania ze zjawiskiem emigracji jako całości. Efektem rozmów stało się co prawda zadeklarowane dodatkowe wsparcie materialne ze strony rządu. Nie rozwiązuje ono jednak istoty problemu przesuwając do listopada br. podjęcie konkretnych decyzji. Z tego też powodu należy oczekiwać przyśpieszenia przez władze RFN takich działań na forum europejskim, które dawałyby szanse na odczuwalne w Niemczech ograniczenie nielegalnej migracji.