Monitor migracyjny 12 5b/2023

Jan Wójcik

Rząd Niemiec jest pod coraz większą presją, by przywrócić kontrole granic, ze względu na rosnącą nielegalną imigrację docierającą do Niemiec oraz uchodźców z Ukrainy. Z drugiej strony wprowadza ułatwienia dla imigrantów, które mają przyciągnąć legalną imigrację.

Liczba nielegalnych imigrantów przybywających do Włoch rośnie dramatycznie, wskazują dane Frontexu. Z kolei na innych szlakach spada presja, chociaż pytanie o skuteczność wykrywania nielegalnych przekroczeń w Polsce, stawia raport niemieckiej policji mówiący o 3000 nieregularnych imigrantów przekraczających granicę z Niemiec do Polski. Z presją borykają się dalej Węgry i Bułgaria, które oczekiwałyby większej pomocy ze strony UE.

Pakistańscy youtuberzy robią to co powinni robić zachodnie państwa. Zniechęcają w sieciach społecznościowych do niebezpiecznej podróży, która nie zawsze kończy się sukcesem.