Monitor Niemcy 1/8/2023

Tytus Jaskułowski

Założenia programowe AfD odzwierciedlały ewolucję w samej partii. Jej powstanie wynikało z fali protestów wobec konkretnych aspektów polityki zagranicznej kanclerz Merkel z jednoczesnym wsparciem dla rynkowych rozwiązań gospodarczych. Było to zgodne z rodowodem twórców organizacji, tj. liberalno-konserwatywnych polityków, naukowców, względnie przedsiębiorców. Z biegiem czasu AfD stała się jednakże podmiotem, który przyciągał osoby o poglądach prawicowych lub skrajnie prawicowych, głównie z powodu konsekwentnej kontestacji przez AfD polityki migracyjnej RFN. Do momentu, w którym nie zachodzi konieczność ponoszenia odpowiedzialności za realizowany program, pozostawać on będzie zbiorem swobodnie zmienianych i interpretowanych populistycznych względnie liberalnych haseł gospodarczych oraz społecznych. Zawsze jednak u ich podstaw pozostawać będzie protekcjonistyczna ochrona interesów ekonomicznych RFN, opartych na kooperacji gospodarczej z Rosją.