Monitor Niemcy 1/9/2023

Tytus Jaskułowski

Pod koniec 2022 r., w dwóch wydaniach “Monitora” wydawanych przez THE OPPORTUNITY – INSTITUTE FOR FOREIGN AFFAIRS, szczególną uwagę poświęcono zanotowanemu wzrostowi  zachowań na niemieckiej scenie politycznej, które mogły być uznane za radykalne. Omówiono tam zarazem badania socjologiczne przygotowane w listopadzie 2022 r. przez Uniwersytet w Lipsku oraz Fundację Otto Brennera, które potwierdzały przy okazji pogląd o jednoczesnym radykalizowaniu się nastrojów społecznych w RFN. Nastroje te przełożyły się na znaczące sukcesy wyborcze skrajnej AfD w wyborach landowych w pierwszej połowie 2023 r., przekroczenie przez nią granicy 20% poparcia w sondażach dotyczących ogólnokrajowego poparcia w wyborach do Bundestagu i tym samym uplasowanie się na drugim miejscu w hierarchii poparcia społecznego – tuż za opozycyjną chadecją (CDU/CSU).

Wydarzenia z 2023 r. utrwaliły sygnalizowane w 2022 r. trendy. Dotyczyło to nie tylko konsolidacji poparcia dla AfD. Opublikowane pod koniec sierpnia br. wyniki kolejnych badań socjologicznych, tym razem dotyczących populizmu, dowodziły, iż nie należy oczekiwać uspokojenia nastrojów społecznych, co przełoży się na jeszcze lepsze wyniki AfD w wyborach landowych pod koniec roku. Wyzwaniem dla tegoż ugrupowania pozostanie jednakże promowanie zachowań skrajnych w sytuacji potencjalnego wpływu partii na funkcjonowanie rządów krajowych w landach w 2024 r.