Monitor Niemcy 2/9/2023

Tytus Jaskułowski

Stosownie do regularnego planu parlamentarnego Bundestagu, początek września to moment otwarcia procedowania nad budżetem federalnym na kolejny rok kalendarzowy. Po zaprezentowaniu zarysu zakładanych wpływów i wydatków, dalsze prace nad budżetem rozpoczną komisje parlamentarne. Odnosząc się do polskiej procedury, ostateczny format tegoż zostanie ustalony po trzecim czytaniu, tj. w grudniu bieżącego roku.

Przedłożony przez ministra finansów projekt oddaje główny dylemat rządu RFN a także samej koalicji. Musi ona zachować balans pomiędzy trudną sytuacją gospodarczą i takimi zjawiskami ekonomicznymi jak inflacja, potrzebami ekonomicznymi społeczeństwa, względnie konkretnych resortów, np. obrony, a koniecznością jednoczesnego dbania o dyscyplinę budżetową i konieczne oszczędności, choćby z uwagi na ponadnormatywne wydatki w okresie pandemii. Stosowny dylemat będzie wpływał na kampanię przed październikowymi wyborami do landtagów w Bawarii i Hesji.