O nas

Fundacja Opportunity Institute for Foreign Affairs jest niezależnym ośrodkiem badawczym o charakterze non-profit. Zakres badawczy Instytutu obejmuje szeroko pojęte stosunki międzynarodowe, politykę oraz bezpieczeństwo międzynarodowe, a także wielowymiarową współpracę gospodarczą. Szczególny obszar badawczy Instytutu obejmuje region Europy Środkowo – Wschodniej rozszerzonej o kraje Inicjatywy Trójmorza.

Priorytetowymi zadaniami Instytutu jest przygotowywanie dogłębnych analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, rozpoznanie i identyfikacja nadchodzących trendów polityki międzynarodowej, przygotowanie rekomendacji dla sektora państwowego i prywatnego w oparciu o analizy i trendy, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu politycznego, gospodarczego, społecznego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Opportunity Institute for Foreign Affairs został powołany w lipcu 2022 roku. Fundatorami Instytutu są dr Małgorzata Samojedny oraz Paweł Ziorko.

Opportunity Institute for Foreign Affairs jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000986091

Biuro Instytutu mieści się w samym centrum Warszawy.


Kontakt

Priorytetowe cele Instytutu:

Informowanie, edukowanie i upowszechnianie świadomości obywatelskiej i wartości demokratycznych oraz praw człowieka.

Upowszechnianie, kształtowanie, wzmacnianie, rozwijanie międzynarodowej współpracy w zakresie polityki, gospodarki, prawa i wymiany kulturalnej.

Popularyzacja wiedzy i nauki.

Wspieranie inicjatyw lokalnych, narodowych i międzynarodowych.

Fundacja Opportunity Institute for Foreign Affairs współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i z zagranicy, m.in. z Instytutem Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza oraz European Resilience Initiative Centre w Berlinie.

Nasza Misja

Przedmiotem badań Opportunity Institute for Foreign Affairs jest monitorowanie i analizowanie środowiska międzynarodowego w zakresie polityki i współpracy zagranicznej, bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego, ekonomii i gospodarki, a także procesów społecznych i obywatelskich. Wskazane aspekty rozpatrywane są pod kątem oddziaływania na obszar Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw Inicjatywy Trójmorza.

Misją Opportunity Institute for Foreign Affairs jest monitorowanie sytuacji międzynarodowej na badanym obszarze oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania i wyzwania, jakie stawia przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw Inicjatywy Trójmorza rzeczywistość polityczna i gospodarcza.

Głównymi celami Instytutu są upowszechnianie wiedzy o sytuacji międzynarodowej, demokracji oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, czyli społeczeństwa obywateli świadomych swoich praw i obowiązków, rozumiejących rolę i zadania swojego kraju jak i społeczności międzynarodowej wobec obecnie zachodzących w środowisku międzynarodowym wielowymiarowych zmian.

Zespół

Zarząd Opportunity:


Małgorzata Samojedny

Doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Global Institute of Law w Oxfordzie, ekspert Pracowni Badań Praw Orientalnych UWr. Naukowo zajmuje się prawno-politycznym aspektem państwa, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania prawa na doktrynalne atrybuty państwa.


Paweł Ziorko

Przedsiębiorca, absolwent studiów Podyplomowych Master of Business Administration (EY Academy of Business). Redaktor naczelny magazynu „Układ Sił”. Dyrektor Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense.

Badacze Instytutu:

Zamrożone konflikty

Vanessa Tinker

Wykładowca Collegium Civitas na kierunku stosunki międzynarodowe, wydawca analiz dla Polityka Insights, specjalizuje się w analizach konfliktów międzynarodowych i procesach obejmujących budowanie pokoju na obszarach powojennych, ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów i Europy Środkowo-Wschodniej.

Polityka wschodnia

Bartosz Tesławski

Absolwent Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, analityk terotii myśli Aleksandra Dugina, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu eurazjatyzmu i filozofii Dugina na politykę zagraniczną Rosji. Od lata wnikliwie obserwuje i analizuje Białoruś – zarówno tę biało-czerwono-białą jak i zielono – czerwoną. Nieuleczalny białorusofil. Miłosnik Europy Wschodniej. Warszawiak.

Migracje

Jan Wójcik

Członek zarządu i ekspert Security For Freedom Foundation. Doktorant na Uniwersytecie Wrocławskim. Założyciel portalu euroislam.pl. Ekspert do spraw islamu politycznego i terroryzmu. Stały współpracownik magazynu „Układ sił”. Autor licznych publikacji prasowych dla Wirtualnej Polski, Do Rzeczy i Na temat. Absolwent studiów doktoranckich Collegium Civitas na Wydziale Stosunków Międzynarodowych.

Unia Europejska

Tytus Jaskułowski

Profesor w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalizuje się w historii Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem NRD oraz jej służb specjalnych, wieloletni ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, członek International Association of Intelligence History, wykładowca na uniwersytetach w Polsce i Niemczech.