The Opportunity Institute for Foreign Affairs został powołany w lipcu 2022 roku.
Fundatorami Instytutu są dr Małgorzata Samojedny oraz Paweł Ziorko.

The Opportunity Institute for Foreign Affairs jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000986091.

Zgodnie ze statutem, priorytetowymi celami Instytutu są:

  • Informowanie, edukowanie i upowszechnianie świadomości obywatelskiej i wartości demokratycznych oraz praw człowieka.
  • Upowszechnianie, kształtowanie, wzmacnianie, rozwijanie międzynarodowej współpracy w zakresie polityki, gospodarki, prawa i wymiany kulturalnej.
  • Popularyzacja wiedzy i nauki.
  • Wspieranie inicjatyw lokalnych, narodowych i międzynarodowych.

Pobierz statut

Nasza Misja
Przedmiotem badań The Opportunity Institute for Foreign Affairs jest monitorowanie i analizowanie środowiska międzynarodowego w zakresie polityki i współpracy zagranicznej, bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego, ekonomii i gospodarki, a także procesów społecznych i obywatelskich. Wskazane aspekty rozpatrywane są pod kątem oddziaływania na obszar Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw Inicjatywy Trójmorza.

Adres:
ul. Wilcza 8/8
00-532 Warszawa, Polska

KRS 0000986091
NIP 754-335-24-68
REGON 522764934