DOSTRZEGAMY POTENCJAŁ. WSKAZUJEMY MOŻLIWOŚCI.

THE OPPORTUNITY INSTITUTE FOR FOREIGN AFFAIRS

Jesteśmy młodym Instytutem analitycznym non-profit, doskonale uzupełniającym polską scenę think-tanków.

Niezależni i nieograniczeni konwencjami analityki głównego nurtu, charakteryzujemy się elastycznością umożliwiającą nam eksplorowanie złożonych tematów, a także przygotowywanie analiz oraz organizację wydarzeń z niezrównaną efektywnością.

Nasza struktura organizacyjna pozwala nam na tworzenie zróżnicowanej sieci powiązań eksperckich nie tylko w Polsce ale i na całym świecie, dzięki czemu możemy w sposób kompleksowy analizować problematykę spraw międzynarodowych.

Nasze podejście odzwierciedla motto: „Dostrzegamy potencjał. Wskazujemy możliwości.” Naszym celem jest badanie i odkrywanie wyzwań i możliwości, aby rzucić światło na innowacyjne ścieżki rozwoju regionu Europy Środkowo-Wschodniej poszerzonego o kraje Trójmorza i znacząco przyczynić się do jego transformacji.