W naszym Instytucie uważamy, że dialog i współpraca stanowią podstawę do sporządzania jakościowych analiz i przygotowywania rekomendacji politycznych.

 • Nasze działania obejmują zatem organizowanie seminariów eksperckich, podczas których eksperci spotykają się, aby omówić kluczowe kwestie, wymienić spostrzeżenia i pogłębić wiedzę.
 • Nasza flagowa konferencja Three Seas One Opportunity stanowi świadectwo naszego zaangażowania w rozpowszechnianie wiedzy o roli Europy Środkowo-Wschodniej, przyciągając szerokie grono ekspertów i interesariuszy w celu przedyskutowania najważniejszych wyzwań i szans dla regionu.
 • Nasze spotkania networkingowe OPPen Minds to otwarte platformy swobodnych dyskusji i pobudzania kreatywnych pomysłów analitycznych.
 • Ponadto nasze strategiczne partnerstwa z innymi organizacjami, m.in. z Układem Sił w ramach Festiwalu Książki Geopolitycznej pozwalają nam poszerzać zasięg oddziaływania i łączyć zasoby, zwiększając nasz wpływ na sprawy międzynarodowe.

Konferencja 3s1o

 • Najważniejsze wydarzenie roku
 • Eksperci najwyższego poziomu
 • Bogactwo wniosków

Seminaria eksperckie

 • Palące tematy
 • Wybrani eksperci
 • Wartościowe materiały

Spotkania networkingowe

 • Luźna atmosfera
 • Otwartość na wymianę
 • Analityczna uczta

Festiwal Książki Geopolitycznej

 • Nowości książkowe
 • Spotkania z autorami
 • Wydarzenie Układu Sił