Nasz zespół angażuje się w tworzenie partnerstw, które poszerzają nasze horyzonty i zwiększają nasz wpływ.
Jesteśmy otwarci na współpracę z różnorodnymi podmiotami!

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi o podobnych poglądach umożliwia nam łączenie zasobów, dzielenie się wiedzą i wspólne rozwiązywanie
złożonych problemów. Takie partnerstwa zwiększają nasz zasięg i wpływ.

Współpraca z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi

Współpraca z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi pozwala nam korzystać z bogactwa wiedzy akademickiej i doświadczenia. Środowisko akademickie zapewnia solidną podstawę do rygorystycznych badań i analiz.

Współpraca z agencjami rządowymi i instytucjami publicznymi

Współpraca z agencjami rządowymi i instytucjami publicznymi sprzyja wymianie pomysłów i spostrzeżeń. Partnerstwa te mogą ułatwić wdrażanie
rekomendacji politycznych.

Współpraca z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorstwami może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i wglądu w ekonomiczny wymiar kwestii politycznych. W dzisiejszym
świecie sektor prywatny odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu polityki zagranicznej.

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi wzmacnia naszą globalną perspektywę i wpływ.

Współpraca z mediami

Współpraca z mediami może pomóc w rozpowszechnieniu wyników naszych badań wśród szerszej publiczności, zwiększając świadomość społeczną i wspierając świadomy dyskurs publiczny.

Nasza otwartość na współpracę z tak różnorodnymi partnerami odzwierciedla nasze zaangażowanie we wzbogacanie naszych badań, poszerzanie naszych wpływów i realizację naszego motto „dostrzegamy potencjał i wskazujemy możliwości” w Europie Środkowo-Wschodniej i poza nią.

Dotychczas współpracowaliśmy z: