Michał Patryk Sadłowski

Historyk państwa i prawa specjalizujący się w dziejach ustroju Imperium Rosyjskiego, ZSRR, Federacji Rosyjskiej oraz Polski Ludowej. Specjalista ds. Rosji oraz wybranych państw na obszarze poradzieckim. Adiunkt w Zakładzie Historii Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską Fundacji Instytutu Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszniewicza.

1158)