24.04.2024

2023 – zmarnowany rok chińskiej demografii

Chińska demografia przez dekady pomagała w rozwoju gospodarczym i technologicznym Chin, jednak okres dywidendy demograficznej się skończył i w najbliższych dekadach Państwo Środka, stanie przed wyzwaniem rozbrojenia tykającej bomby demograficznej.

Krajowe Biuro Statystyczne Chin podało informacje na temat sytuacji demograficznej Chińskiej Republiki Ludowej w 2023 roku. W 2023 roku liczba osób w wieku produkcyjnym (16-59 lat, według KBS) spadła o 11 milionów do poziomu 864,8 miliona.

Kolejny rok z rzędu spadła liczba urodzeń i w 2023 wyniosła 9,02 miliona, oznacza to spadek o blisko 50% w ciągu 7 lat. Niepokojącym jest fakt, że w 2023 nie doszło do zwiększenia liczby urodzeń, z tytułu kompensacji postcovidowej. W wyniku tego, w 2023 roku, poziom dzietności w Chinach najprawdopodobniej spadł do poziomu 1-1,1 dziecka na kobietę.

Jednocześnie według “Raportu o Rozwoju Chin 2023” Centrum Badań Nad Rozwojem (jest to organ chińskiej Rady Państwa) liczba urodzeń w Państwie Środka, będzie spadać o 1 milion co 10 lat. Jest to jednak optymistyczne założenie, gdyż ten sam raport zawiera informacje o tym, że kobiety urodzone po 2000 roku, chcą mieć (średnio) 1,48 dziecka, a różnica między dzietnością deklaratywną a realną, w wielu państwach rozwijających się, przekracza 1 dziecko na kobietę.

Całkowita liczba ludności spadła o 2,08 miliona osób (w 2022 spadek wynosił 0,85 miliona). Mimo to rośnie populacja miast, wynosząca już 932,67 miliona osób, jest to wzrost o 11,96 miliona. Bardzo szybko spada natomiast liczba ludności chińskiej wsi, w zeszłym roku spadła o 14,04 miliona i wynosiła 477 milionów.

Niepokojący jest również stan chińskiego systemu emerytalnego, w 2022 roku 11 z 31 prowincji odnotowało deficyt tego systemu (prowincja Heilongjiang’s zanotowała deficyt w wysokości 2,8% produktu brutto prowincji).

Z powodu rosnącej liczby seniorów (wzrost z 280 milionów w 2022 do ok. 400 milionów w 2035 roku) oraz spadku populacji w wieku produkcyjnym (około 150 milionów w tym samym okresie) Chińska Akademia Nauk prognozuje, że w 2035 roku nastąpi niewypłacalność ogólnokrajowego systemu emerytalnego. Obecnie prognozuje się, że Chiny wydają około 5% PKB na system emerytalny, tak szybki proces starzenia się społeczeństwa spowoduje wzrost tego odsetka jak i wzrost wydatków na ochronę zdrowia.

Dużym wyzwaniem będzie też opanowanie wpływu demografii na rynek nieruchomości w Chinach, odpowiadający za 29% chińskiego PKB (w 2017 roku) i jednocześnie przeżywający poważny kryzys w ostatnich latach, który zostanie spotęgowany naturalnym ubytkiem potencjalnych kupujących.

Chiny przez dekady korzystały z dywidendy demograficznej, jednak w dającej się przewidzieć przyszłości, demografia stanie się przeszkodą w rozwoju gospodarczym państwa środka. Rosnące wydatki na system emerytalny, spadek liczby zarówno pracowników jak i konsumentów (który będzie szczególnie odczuwalny na przemysłowym wybrzeżu Chin obecnie uzupełniającym braki kadrowe migracją ludności ze wsi, która z roku na rok będzie maleć) niechybnie ograniczy potencjał wzrostu gospodarczego drugiej gospodarki świata, a w najgorszym dla Chin scenariuszu, uniemożliwi wyprzedzenie USA pod względem wysokości PKB.

Ariel Drabiński

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...