22.03.2024

Kumulacyjna prezentacja sondaży wyborczych w RFN

20 marca br. opublikowano sondaże wyborcze największych pracowni badań społecznych w RFN. Potwierdziły one stabilne poparcie dla ugrupowań opozycyjnych kosztem partii tworzących rząd kanclerza Scholza. Pomimo masowych protestów przeciwko ekstremizmom politycznym z początku roku podmioty skrajne nie zanotowały zarazem radykalnych strat. Sytuacja ekonomiczna oraz strajki czyni ponadto funkcjonowanie koalicji parlamentarnej jeszcze bardziej skomplikowanym. Możliwa jest w związku z tym sytuacja, w której tworzące ją partie nie wejdą we wrześniu br. do landtagów.

Z punktu widzenia polityki wewnętrznej RFN najważniejszymi wyborami w 2024 r. będą te do parlamentów krajowych w Turyngii, Brandenburgii oraz Saksonii. One właśnie stały się przedmiotem analiz trzech wiodących ośrodków badania opinii społecznej w Niemczech: Forsy, Insa oraz Infratest Dimap.

Stosowne wyniki opublikowano 20 marca br., łącznie z informacjami o preferencjach dotyczących hipotetycznego głosowania do Bundestagu, określenia poparcia dla nowego kanclerza, a także ocen związanych z dostarczeniem rakiet dalekiego zasięgu na Ukrainę. I o ile odpowiedzi związane z tą ostatnią kwestią były wyjątkowo zgodne z oczekiwaniami kanclerza Scholza, o tyle pozostałe wyniki wskazują na utrzymywanie się tendencji spadkowych partii koalicyjnych. Zyskują zarazem ugrupowania opozycyjne.

I tak w stosunku do dostarczenia pocisków Taurus na Ukrainę przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiadało się 66 % respondentów. Wartość ta wzrosła aż o 10 % w stosunku do ostatniego miesiąca. Poparcie dla Scholza jako kanclerza oscyluje w granicach 16-19 %. Jest przy tym niższe od wsparcia dla szefa opozycyjnej CDU na to stanowisko, Friedricha Merza, wynoszące powyżej 20 %. Najgorzej jednak wypadają wyniki poparcia dla partii koalicyjnych na poziomie federalnym i landowym.

Porównując wyniki głosowania do Bundestagu z 2021 r. oraz omawiane niniejszym dane z marca br. rządzące ugrupowania tracą 10 % (SPD), 7 % (FDP) oraz 1 % (Zieloni). Druga ze wspomnianych partii nie weszłaby do parlamentu, podobnie jak Lewica. CDU tymczasem uzyskałaby o 12 % więcej, co dawało jej szansę na utworzenie dowolnej koalicji, w której partner byłby nawet trzykrotnie słabszy od chadecji.

Ugrupowania skrajne, niezależnie od notowanej od stycznia br. fali protestów przeciwko nim, albo po raz pierwszy weszłyby do Bundestagu (Partia Sahry Wagenknecht z 5 % poparcia), albo zyskałyby dodatkowe 7 % (AfD). Ta ostatnia stałaby się ponadto drugą co do wielkości siłą w federalnej legislatywie. Na poparcie dla niej nie wpływały nawet najnowsze skandale dotyczące zatrudniania w biurach poselskich tejże partii osób związanych ze środowiskami skrajnej prawicy.

Jeszcze bardziej wyraziste stały się wyniki ankiet dotyczących wyborów we wspomnianych landach, w których w 2024 r. będzie wybrany nowy parlament krajowy. We wszystkich z nich wygrywa AfD z poparciem od 34 do 29 %. Drugie miejsce zdobywa CDU. Przegrywa jednak z AfD o 4 do 10 punktów procentowych. W dwóch landach SPD balansuje na granicy wejścia do landtagów. Zieloni w trzech. FDP nie wchodzi do nich wcale. Partia Sahry Wagenknecht uzyskuje z kolei od 11 do 15 % poparcia.

Kluczowe dla budowy koalicji powyborczych pozostaje rzecz jasna pytanie o to, które z ugrupowań obecnie współrządzących RFN dostanie się ponownie do Bundestagu i Landtagów. Tym niemniej nie widać obecnie radykalnej zmiany w prowadzeniu polityki wewnętrznej przez kanclerza. Protesty społeczne, w tym strajki, nie ustają. Dyskusja o pociskach Taurus powoduje ponadto ograniczone skupienie się na sprawach lokalnych i ekonomicznych, co jest bezwzględnie wykorzystywane np. przez AfD. Prawdopodobieństwo wysokich porażek wyborczych partii wspierających obecnego kanclerza staje się zatem coraz bardziej nieuchronne.

Tytus Jaskułowski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

rosja

Komentarze

Wezwanie ambasadora Niemiec z Rosji dowodem na zmianę polityki zagranicznej RFN?

Wezwanie ambasadora Republiki Federalnej z Moskwy do Berlina, poza wywołaniem re...

Komentarze

Czym jest 3S1O ?

Konferencja THREE SEAS ONE OPPORTUNITY (3S1O) to coroczna szansa na pogłębioną d...

Regiony

Niemcy

Komentarze

Skandal szpiegowski w RFN jako szansa dla uczestników debaty publicznej w Niemczech

Skandal związany z ujawnieniem nagrań rozmów oficerów niemieckich wojsk lotniczy...

Regiony

Niemcy

Komentarze

Szef służby jako figurant: Przypadek Hansa-Georg Maaßena

Kwalifikacja byłego prezydenta niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Konstytuc...