01.12.2022

Monitor Białoruś 1/12/2022

W systemach autorytarnych, w których demokratyczne procesy zmiany władzy i cały radosny destrukcyjono-twórczy proces kształtowania polityki nie istnieje, zniknięcie jednostki, szczególnie jednostki wyjątkowej, a taką Uładzimir Makiej był z pewnością, ma dalekosiężne skutki. Można pokusić się o stwierdzenie, że o ile w demokratycznych państwach nagła śmierć dowolnego ministra nie powinna zatrząść strukturami samego ministerstwa, o kraju nie wspominając, to w Białorusi odejście Makieja wyznacza koniec pewnej epoki.

Bartosz Tesławski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...