01.02.2023

Monitor Białoruś 1/2/2023

W Monitorze zostanie omówiony kontekst niepisanego paktu o nieagresji pomiędzy Białorusią i Ukrainą i ich „szczególnych” relacji dyplomatycznych. Przybliżona będzie również koncepcja powołanej na Białorusi międzyresortowej komisji na rzecz pracy z obywatelami, którzy chcą wrócić do ojczyzny oraz podejmowanych przez Białoruś rozmów o refinansowaniu wziętych przez Mińsk kredytów od Rosji oraz Eurazjatyckiego Funduszu Stabilności i Rozwoju.

Bartosz Tesławski

 

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

demografia

Przepływy

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...