01.04.2023

Monitor Białoruś 1/4/2023

31 marca Alaksandr Łukaszenka wystąpił z orędziem do narodu oraz Zgromadzenia
Narodowego i tym samym nadał rytm całemu białoruskiemu Monitorowi. W dość
długim przeglądzie najważniejszych elementów z wystąpienia białoruskiego
przywódcy znaleźć można odpowiedzi na większość pytań dotyczących Białorusi w
ostatnich miesiącach. Oczywiście należy się liczyć z tym, że są to odpowiedzi
oficjalne. Zapraszam zatem do lektury sprawozdania z ponad trzygodzinnego
wystąpienia Alaksandra Łukaszenki, z którego można dowiedzieć się, kto zagraża
białoruskiej suwerenności (USA), jak bardzo potężna jest Federacja Rosyjska
(bardzo) oraz jak radzi sobie białoruska gospodarka (dobrze, pomimo sankcji).
Na marginesie swojego wystąpienia Łukaszenka przedstawił też propozycję
wymiany Alaksandra Poczobuta na Pawła Łatuszkę i cały Narodowy Zarząd
Antykryzysowy. Na tę propozycję zareagował sam Łatuszka, składając swoją własną
ofertę.
W Polsce zatrzymanych zostało 6 rosyjskich szpiegów, z których 3 miało być
obywatelami białoruskimi. Bardzo dużo światła na tę sprawę rzuciły… białoruskie
media, które podały dokładne personalia zatrzymanych i śmiały się z polskiego
“polowania na czarownice”.

Bartosz Tesławski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Migracje

demografia

Przepływy

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...