02.01.2023

Monitor Białoruś 2/1/2023

Od 16 stycznia do 1 lutego w Białorusi odbywać się będą kolejne, wspólne ćwiczenia wojsk rosyjskich i białoruskich. Tym razem mają to być ćwiczenia sił powietrznych, z wykorzystaniem oddziałów wchodzących w skład lotniczego komponentu Regionalnego Zgrupowania Wojsk. 8 stycznia do Białorusi przybyły już pierwsze rosyjskie jednostki wchodzące w skład Wojskowo-Kosmicznych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W czasie ćwiczeń wykorzystywane mają być wszystkie lotniska i poligony sił powietrznych i wojsk obrony przeciwlotniczej należące do Sił Zbrojnych Białorusi. Taka informacja pojawiła się na oficjalnym Telegramie Ministerstwa Obrony Republiki Białoruś 8 stycznia.

Od 16 stycznia do 1 lutego w Białorusi odbywać się będą kolejne, wspólne ćwiczenia wojsk rosyjskich i białoruskich. Tym razem mają to być ćwiczenia sił powietrznych, z wykorzystaniem oddziałów wchodzących w skład lotniczego komponentu Regionalnego Zgrupowania Wojsk. 8 stycznia do Białorusi przybyły już pierwsze rosyjskie jednostki wchodzące w skład Wojskowo-Kosmicznych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W czasie ćwiczeń wykorzystywane mają być wszystkie lotniska i poligony sił powietrznych i wojsk obrony przeciwlotniczej należące do Sił Zbrojnych Białorusi. Taka informacja pojawiła się na oficjalnym Telegramie Ministerstwa Obrony Republiki Białoruś 8 stycznia.

Bartosz Tesławski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Migracje

demografia

Przepływy

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...