02.12.2022

Monitor Białoruś 2/12/2022

W monitorze skupimy się na omówieniu znaczącej wizyty rosyjskiego Prezydenta Władimira Putina w Mińsku. Podczas rozmów poruszono kwestię współpracy gospodarczej i militarnej. W Monitorze czytamy także o kurczeniu sie gospodarki Białorusi i pogłębiającym jej uzależnieniu się gospodarki Rosji, a także o nowym ministrze spraw zagranicznych Białorusi – Siarhiej Alejnik.

Bartosz Tesławski

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Niemcy

Regiony

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...