05.05.2023

Monitor Białoruś 2/5/2023

Alaksandr Łukaszenka zniknął na chwilę z życia publicznego po swoim wystąpieniu 9 maja w Moskwie i Mińsku. Przez 5 dni pozostawał nieobecny i chociaż wrócił, to media zaczęły mocno spekulować co do jego stanu zdrowia. Pojawiły się sugestie co do jego słabego stanu zdrowia, a przedstawiciele opozycji z RAU sugerowali nawet, że wiedzą dokładnie co mu dolega.

W Monitorze sprawdzamy zatem w jakim stanie może znajdować się Łukaszenka i co stałoby się w sytuacji, gdyby białoruskiego prezydenta zabrakło. Oczywiście interesuje nas nie tylko istniejący w konstytucji zapis dotyczący przekazania jego uprawnień, ale skutki powstania tak ogromnej próżni politycznej u naszego sąsiada.

Białoruś przygotowuje się do zaostrzenia sytuacji wokół swoich granic. Takie tezy stawiają równorzędnie Alaksandr Łukaszenka i szef białoruskiego KGB Iwan Tertel. Wskazują jasno, kto ma stać za kolejnymi próbami destabilizacji Białorusi.

Dość zaskakująco, w szczególności dla własnych obywateli, Mińsk wprowadził kontrole na granicy z Federacją Rosyjską. Podlegać im mają jedynie osoby wjeżdżające na terytorium Białorusi. Oczywiście jak to zwykle bywa w przypadku Białorusi, nie zabrakło przy tym oficjalnych i mniej oficjalnych przyczyn takiej decyzji ze strony Mińska.

Bartosz Tesławski

Przeczytaj też

Niemcy

Regiony

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...