15.01.2023

Monitor Migracje 1/1/2023

W niniejszym Monitorze przeanalizujemy nowe przepisy, wprowadzone przez antyimigracyjną koalicję rządzącą we Włoszech, dotyczące karania organizacji pozarządowych zajmujących się ratowaniem nielegalnych imigrantów na Morzu Śródziemnym i przywożeniem ich do Włoch. Zaprezentujemy także statystyki FRONTEXu dotyczące nielegalnych przekroczeń granicy. Przyjrzymy się także procesowi zaostrzania przepisów migracyjnych, zmianom jakie zaproponowała Polska dotyczącym kontroli nielegalnych emigrantów, procedur deportacyjnych jakie implementuje Wielka Brytania i Austria. Przytoczyliśmy również sytuacje ukraińskich imigrantów w Polsce i stopniu ich zatrudnienia.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Niemcy

Regiony

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...