12.12.2022

Monitor Migracje 1/12/2022

W Monitorze przeanalizujemy próbę zainicjowania ułatwień w procesie uzyskiwania niemieckiego obywatelstwa, które miałyby obejmować – są to m.in. skrócenie okresu, po którym można ubiegać się o obywatelstwo czy wprowadzenie w określonych przypadkach „ius soli” dla dzieci urodzonych na terenie Niemiec. Przedstawimy dane FRONTEXu i Straży Granicznej dotyczące liczby nielegalnych przekroczeń granicy oraz omówimy rozpoczęcie przez Polskę budowy tymczasowej zapory na granicy z Rosją. W Monitorze poruszymy także kilka kwestii obejmujących zagrożenia migracyjne dla UE, m.in.: wsparcia UE dla krajów śródziemnomorskich – Włochy Cypr, Grecja i Malta żądają przejęcia części obciążeń emigracją przez pozostałe kraje wspólnoty, ograniczenia migracji na szlaku zachodniobałkańskim oraz brytyjskich problemów z migracją.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Niemcy

Regiony

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...