10.02.2023

Monitor Migracje 1/2/2023

W monitorze poruszamy kwestię planów UE wprowadzenia nowych regulacji dotyczących migracji, w tym rozwiązań umożliwiających zwiększenie presji na włądze państw pochodzenia imigrantów. Zajmujemy się również wzrostem poziomu migracji do państw UE, zwłaszcza z wykorzystaniem szlaku zachodniobałkańskiego i śródziemnomorskiego do Grecji. Jednocześnie wskazujemy na spadek poziomu wykrytycz nielegalnych przekroczeń granicy z RP oeaz na zmianę struktry narodowościowej nielegalnych migrantów usiłujących przedostać się do Polski.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...