08.03.2023

Monitor Migracje 1/3/2023

Niemcy szukają nowych możliwości przyciągnięcia wykwalifikowanych pracowników zamiast imigrantów, którzy trafiają do nich nielegalnie. Państwa, które stały się celem ich wysiłków obawiają się tymczasem, że Niemcy wyciągną z rynku najlepsze kadry.
Unia jest rozdarta między koniecznością uzupełniania rezerw demograficznych a ochroną bezpieczeństwa. Wśród państw unijnych zarysowuje się przewaga tych, które chcą zwiększenia ochrony granic. Niektóre państwa na własną rękę szukają rozwiązań w zakresie deportacji podpisując umowy z partnerami. Europa z kolei będzie miała kolejny mur graniczny, tym razem na granicy między Finlandią a Rosją, który powstanie w obawie przed rosyjskim szantażem migracyjnym, którego Helsinki obawiają się w związku z dołączeniem do NATO.
Jak trudno jest okiełznać nielegalną migrację przekonuje się Wielka Brytania, która ograniczyła przedostawanie się imigrantów promami. Coraz częstszym więc sposobem dostania się przez Kanał La Manche staje się łódka.
W styczniu Frontex odnotował znaczny spadek wykryć nielegalnych przekroczeń granicy w stosunku do poprzedniego miesiąca, a jednocześnie jest to też niewielki spadek licząc rok do roku.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Migracje

demografia

Przepływy

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...