18.04.2023

Monitor Migracje 1/4/2023

W IV kw 2022 wzrosła liczba nakazów opuszczenia wydanych przez państwa unijne, ale niestety ciągle zbyt mało skutecznie są one realizowane. Politycy próbują ograniczać migracje, ponieważ w Europie narastają postawy antyimigracyjne. Niemcy słynne z polityki „Wilkommen” teraz uważają, że osiągnęli jej limity, a opozycja rozpoczyna batalię przeciwko rządzącej koalicji w sprawie migracji. Tematem wyborczym migracja jest także w Grecji, gdzie spór o rozbudowę bariery granicznej wybuchł między rządzącą parią a opozycyjną Syrizą.

Tymczasem Polska i Czechy czerpią pozytywne doświadczenia z imigracji ukraińskiej. Czy można mówić już o Polsce, że staje się krajem docelowym migracji? Na pewno tej legalnej. Natomiast wzrasta liczba nielegalnych przekroczeń z Białorusi, a otwarcie nowych lotów z Iranu wywołuje obawy Litwy.

Włochy wskazują na ryzyko destabilizacji Tunezji, co może grozić narastaniem migracji na szlaku do Włoch, który w pierwszych dwóch miesiącach odnotował ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Próby ograniczania imigracji napotykają przeszkody. ONZ krytykuje Wielką Brytanię za ustawę przygotowaną w celu zniechęcenia imigrantów do podejmowania nielegalnej drogi przez Kanał la Manche, a organizacje pozarządowe wyciągają dokument podpisany przez państwa UE w celu zwiększenia deportacji z Zachodnich Bałkanów.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...