13.05.2023

Monitor Migracje 1/5/2023

Parlament litewski przyjął ustawę, która pozwala zalegalizować tzw. pushbacki pomimo protestów organizacji pozarządowych. Większość posłów zdecydowanie poparła plany rządu. Także Parlament Europejski zdecydowanie opowiada się po stronie zwiększenia ochrony granic i finansowania infrastruktury monitorującej granice.
Działania państw europejskich na rzecz uszczelnienia granic i szybszego rozpatrywania wniosków azylowych trafiają w okres, gdy presja imigracyjna rośnie. Tunezja nie radzi sobie z napływem nielegalnych imigrantów z Afryki Subsaharyjskiej, a konflikt w Sudanie grozi kolejnymi wyzwaniami dotyczącymi imigracji.
Z drugiej strony na kontynencie trwa debata jak pogodzić politykę bezpieczeństwa związaną z ograniczaniem masowej nielegalnej imigracji z problemami rynku pracy, który potrzebuje nowych pracowników wraz ze starzeniem się społeczeństw. Czy wezwania papieża Franciszka, by otworzyć drzwi do Europy są pomocą w rozwiązaniu problemów, czy kwestia migracji legalnej i nielegalnej rozdzielana w sposób widoczny przez rządy jest kwestią bardziej złożoną?

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Niemcy

Regiony

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...