11.07.2023

Monitor Migracje 1/7/2023

W okresie przedwyborczym w Polsce dochodzi do głosu temat migracji. Ostry spór wybuchł o imigrację zarówno tą legalną i nielegalną. Spór toczy się obok rzeczywistych wyzwań stawianych przez migrację, a strony dowolnie żonglują liczbami. W tym numerze postaramy się podać trochę faktów. Dodatkowo nie ma jasności co do dalszej polityki imigracyjnej UE, ale wspólnota zapowiada kontynuację dotychczasowej linii. Czekamy też na pierwsze umowy z krajami trzecimi – korzystne dla całej UE, mogące wykreować większą presję na naszej granicy, która i tak już doświadcza zwiększonego zagrożenia po pogłoskach o obecności Grupy Wagnera na Białorusi.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

demografia

Przepływy

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...