09.09.2023

Monitor Migracje 1/9/2023

Ostrzegaliśmy, że jeżeli w ruchach wtórnych imigracja stanie się coraz większym problemem dla Niemiec, sąsiedzi zaczną wprowadzać politykę, która przekieruje imigrantów do nas. Ta sytuacja ma miejsce, a zagrożone jest działanie strefy Schengen na granicy polsko-niemieckiej i czesko-niemieckiej, a także jeżeli chodzi o dalsze jej rozszerzenie na Rumunię i Bułgarię. Nastroje antyimigracyjne rosną zresztą w całej Europie, w Finlandii i Austrii, co pokazujemy w monitorze. Tymczasem dwa państwa, których rządy oparły politykę na przeciwstawianiu się migracji tj. Polska i Węgry, zaczynają masowo ściągać pracowników z zagranicy. Przekonują, że imigranci na kontraktach będą tu tylko „gośćmi”, ale czy imigranci podzielają tę wizję przyszłości?

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Migracje

demografia

Przepływy

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...