29.01.2023

Monitor Migracje 2/1/2023

W przedmiotowym Monitorze przeanalizujemy raport niemieckiego rządu federalnego wskazujący na różnice w liczbie azylantów a imigrantów zarobkowych na terenie Niemiec. Omówimy skuteczność zapory na granicy polsko-białoruskiej, w zakresie nielegalnych przekroczeń. Przedstawimy też plany szwedzkiej prezydencji odnośnie wzmocnienia granic, zacieśniania współpracy Bułgarii i Turcji w przedmiocie działań antyprzemytniczych oraz węgierskiego wsparcia dla Serbii w umacnianiu granicy z Północną Macedonią. Poddamy także analizie stanowisko ONZ, które zaleciło UE aby politykę azylową wspólnoty budować na doświadczeniu z migracją ukraińską.

Jan Wójcik