29.12.2022

Monitor Migracje 2/12/2022

W niniejszym Monitorze omówimy wpływ nielegalnej emigracji na ewentualne plany poszerzenie Strefy Schengen o Chorwację, Rumunię i Bułgarię. Przedstawimy także zagrożenia jakie wynikają z polityki odsyłania emigrantów na podstawie rozporządzenia Dublin III. Przyjrzymy się informacjom na temat powstania nowej trasy migracyjnej przez Kaliningrad. W dalszej części Monitora przeanalizujemy prace Parlamentu Europejskiego nad zreformowaniem ram prawnych dotyczących azylu i migracji, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej z 2020 roku znaną jako ‘Pakt na rzecz Migracji i Azylu’. W tym kontekście omówimy: wyniki raportu BCG dotyczące konieczności implementowania legalnej imigracji wykształconych pracowników, 5 żądań, jakie Austria postawiła UE w kwestiach migracyjnych, szwedzkich projektów zaostrzenia polityki migracyjnej i azylowej oraz duńskich żądań utworzenia wspólnego ośrodka recepcyjnego UE.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

demografia

Przepływy

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...