26.02.2023

Monitor Migracje 2/2/2023

W niniejszym raporcie omawiamy przyjęte na szczycie Rady Europejskiej regulacje zaostrzające politykę migracyjną UE, obejmujące m.in. wzmocnienie kontroli granic zewnętrznych oraz polityki deportacyjnej I readmisyjnej imigrantów nieposiadających prawa pobytu na terytorium UE. Poruszamy również kwestię zacieśnienia przez Łotwę i Litwę współpracy w przeciwdziałaniu nielegalnej, sterowanej z Białorusi migracji, a także zamknięcia przez władze RP przejścia granicznego z tym państwem. Przedmiotem analizy będą także działania Niemiec na rzecz znalezienia rozwiązań umożliwiających zmodyfikowanie polityki azylowej, a także Szwecji, która dąży do zniechęcenia migrantów do osiedlania się na jej terytorium.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Migracje

demografia

Przepływy

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...