29.03.2023

Monitor Migracje 2/3/2023

Podczas gdy Komisja Europejska przedstawia nowe plany mające uczynić unijne granice bardziej bezpiecznymi, w Europie trwa debata na temat tego jak zwiększać skuteczność realizacji decyzji powrotowych. O tym dyskutuje się w Niemczech, w Grupie Wyszehradzkiej, a także na poziomie unijnym.
Włochy, to po Hiszpanii, kolejne państwo dostrzegające zagrożenie bezpieczeństwa na południowej flance NATO jakie generuje aktywność rosyjskich najemników, intencjonalnie lub nie wywołująca ruchy migracyjne.
Okazuje się też, że problem drenażu mózgów nie dotyczy tylko krajów trzecich, z których państwa europejskie chcą zapraszać wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, to także problem ruchów wewnątrz kontynentu europejskiego.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...