29.04.2023

Monitor Migracje 2/4/2023

Rośnie presja migracyjna na centralnym szlaku śródziemnomorskim wiodącym z Tunezji i Libii do Włoch. W związku z nią rząd Meloni ogłosił stan wyjątkowy na południu Włoch, a Europejska Partia Ludowa chce skłonić Unię do negocjacji z Tunezją w sprawie powstrzymania imigracji. Dane Frontexu są niepokojące.

To powoduje też, że Niemcy po raz kolejny od 2015 przedłużają „tymczasowe” kontrole graniczne na granicy z Austrią. Tymczasem Meloni odwiedza Etiopię i szuka w kolejnym afrykańskim kraju sposobów powstrzymania migracji.

Na wschodniej granicy spada migracja w porównaniu do poprzedniego roku, chociaż służby estońskie komunikują, że niepokoi ich wzrost migracji z krajów muzułmańskich, który uważają za niosący większe ryzyko dla zagrożenia bezpieczeństwa.

Poszczególne kraje tworzą bloki, które będą naciskać UE na ograniczenie migracji. Prezydenci Polski i Włoch wzywają UE do większego wsparcia krajów borykających się ze sterowaną migracją. Podobnie Austria, Dania i Szwecja chcę wspólnie lobbować za twardszą polityką migracyjną.

Jan Wójcik

Przeczytaj też

Regiony

Niemcy

Notatki

Kongres Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Berlinie z 6-8 maja 2024 r.

Tegoroczny zjazd CDU z maja 2024 roku miał na celu dokonać statutowego wyboru pr...

Przepływy

demografia

Notatki

Struktura demograficzna polskiego rynku pracy – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące osób pracujących w gospodar...

Przepływy

Migracje

demografia

Notatki

Ilu nas jest? Sprzeczne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na temat liczby ludności Polski

Sprzeczne dane polskich instytucji państwowych na temat demografii III Rzeczypos...

Regiony

Niemcy

Notatki

Raport o zapatrywaniach społecznych i politycznych młodego pokolenia w RFN za 2023

Opublikowany 23 kwietnia br. raport na temat poglądów i kondycji psychospołeczne...